Πωλήσεις οικοπέδων Καλαμάτα (Μεσσηνία)
Πωλήσεις αγροτεμαχίων Καλαμάτα (Μεσσηνία)

Πωλήσεις οικοπέδων Καλαμάτα | Πωλήσεις αγροτεμαχίων | Πώληση οικόπεδα στην Περιοχή της Μεσσηνίας. Αναζητήστε οικόπεδα και αγροτεμάχια προς πώληση μέσα απο το μεσιτικό γραφειο ELITE.

Πωλήσεις οικοπέδων & αγροτεμαχίων Καλαμάτα (Μεσσηνία)

Αναζητήστε οικόπεδα και αγροτεμάχια προς πώληση.
Είμαστε στη διάθεση σας για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού για να δείτε από κοντά το νέο σας ακίνητο.

Καλαμάτα

ELITE REAL ESTATE ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Ζητούμενη τιμή €380.000

Εσωτερικός κωδικός: 2279

ELITE REAL ESTATE ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Ζητούμενη τιμή 310.000€

Εσωτερικός κωδικός: 2174

ELITE REAL ESTATE ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Ζητούμενη τιμή €147.000

Εσωτερικός κωδικός: 2285

ELITE REAL ESTATE ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Οικόπεδο €160.000

Εσωτερικός κωδικός: 2093

ELITE REAL ESTATE ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Ζητούμενη τιμη €138.000

Εσωτερικός κωδικός: 2287

ELITE REAL ESTATE ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ( ΛΕΙΚΩΝ )

Οικόπεδο €62.000

Εσωτερικός κωδικός: 2070

ELITE REAL ESTATE ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Οικόπεδο € 75.000

Εσωτερικός κωδικός: 2259

ELITE REAL ESTATE ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Ζητούμενη τιμή €39.000

Εσωτερικός κωδικός: 2186

ELITE REAL ESTATE ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Οικόπεδο/α € 105.000 / € 170.000

Εσωτερικός κωδικός: 2149

ELITE REAL ESTATE ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Οικόπεδο  €100.000

Εσωτερικός κωδικός: 2060

ELITE REAL ESTATE ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

3 οικόπεδα (Πίνακας τιμών / οικόπεδο)

Εσωτερικός κωδικός: 2179

ELITE REAL ESTATE ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Ζητούμενη τιμή 110.000€

Εσωτερικός κωδικός: 2241

ELITE REAL ESTATE ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Ζητούμενη τιμή €95.000

Εσωτερικός κωδικός: 2222

ELITE REAL ESTATE ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Ζητούμενη τιμή €95.000

Εσωτερικός κωδικός: 2202

ELITE REAL ESTATE ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Ζητούμενη τιμή €48.000

Εσωτερικός κωδικός: 2198

ELITE REAL ESTATE ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Ζητούμενη τιμή 80.000€

Εσωτερικός κωδικός: 2194

ELITE REAL ESTATE ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Ζητούμενη τιμή €98.000

Εσωτερικός κωδικός: 2168

ELITE REAL ESTATE ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Αγροτεμάχιο €200.000

Εσωτερικός κωδικός: 2081

ELITE REAL ESTATE ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Ζητούμενη τιμή €260.000

Εσωτερικός κωδικός: 2166

ELITE REAL ESTATE ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Οικόπεδα € Πίνακας τιμών

Εσωτερικός κωδικός: 2167

ELITE REAL ESTATE ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Αγροτεμάχιο €140.000

Εσωτερικός κωδικός: 2165

ELITE REAL ESTATE ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Οικόπεδο €110.000

Εσωτερικός κωδικός: 2160

ELITE REAL ESTATE ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

 Οικόπεδο € 15.000

Εσωτερικός κωδικός: 2271

ELITE REAL ESTATE ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Οικοδομήσιμο €135.000

Εσωτερικός κωδικός: 2162

ELITE REAL ESTATE ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Αγροτεμάχιο €120.000

Εσωτερικός κωδικός: 2084

ELITE REAL ESTATE ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Αγροτεμάχιο €160.000

Εσωτερικός κωδικός: 2083

ELITE REAL ESTATE ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Αγροτεμάχιο €130.000

Εσωτερικός κωδικός: 2082

ELITE REAL ESTATE ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Οικόπεδο €129.000

Εσωτερικός κωδικός: 2195

ELITE REAL ESTATE ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Ζητούμενη τιμή €270.000

Εσωτερικός κωδικός: 2225

ELITE REAL ESTATE ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Αγροτεμάχιο €340.000

Εσωτερικός κωδικός: 2208

ELITE REAL ESTATE ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Οικόπεδο €190.000

Εσωτερικός κωδικός: 2090

ELITE REAL ESTATE ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Οικόπεδο €70.000

Εσωτερικός κωδικός: 2089

ELITE REAL ESTATE ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Οικόπεδο €185.000

Εσωτερικός κωδικός: 2088

ELITE REAL ESTATE ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Ζητούμενη τιμή €350.000

Εσωτερικός κωδικός: 2231

ELITE REAL ESTATE ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΑΝΔΡΟΣ

Πίνακας τιμών

Εσωτερικός κωδικός: 2030

ELITE REAL ESTATE ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Οικόπεδο €39.000

Εσωτερικός κωδικός: 2038

ELITE REAL ESTATE ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΥΛΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Οικόπεδο  €220.000

Εσωτερικός κωδικός: 2020

ELITE REAL ESTATE ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Οικόπεδο €49.000

Εσωτερικός κωδικός: 2001

ELITE REAL ESTATE ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Οικόπεδο €80.000

Εσωτερικός κωδικός: 2014

ELITE REAL ESTATE ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΜΕΣΣΗΝΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

4 οικόπεδα (Πίνακας τιμών / οικόπεδο)

Εσωτερικός κωδικός: 2021

ELITE REAL ESTATE ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Αγροτεμάχιο €350.000

Εσωτερικός κωδικός: 2074

ELITE REAL ESTATE ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

 Οικοδομήσιμο € 165.000

Εσωτερικός κωδικός: 2157

ELITE REAL ESTATE ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Αγροτεμάχια / Βιολογικές Ελιες

Εσωτερικός κωδικός: 2049

ELITE REAL ESTATE ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Αγροτεμάχιο με 140 ελιές

Εσωτερικός κωδικός: 2254

ELITE REAL ESTATE ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Οικόπεδο €45.000

Εσωτερικός κωδικός: 2199

ELITE REAL ESTATE ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Οικόπεδο €60.000

Εσωτερικός κωδικός: 2007

ELITE REAL ESTATE ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Οικόπεδο €45.000

Εσωτερικός κωδικός: 2014

ELITE REAL ESTATE ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Έχετε οικόπεδο, αγροτεμάχιο, κατοικία ή επιχείρηση προς πώληση ή ενοικίαση; Έχετε οικόπεδο, αγροτεμάχιο, κατοικία ή επιχείρηση προς πώληση ή ενοικίαση;

ELITE REAL ESTATE ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Οικόπεδο €189.000

Εσωτερικός κωδικός: 2144

ELITE REAL ESTATE ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Ζητούμενη τιμή  €50.000

Εσωτερικός κωδικός: 2213

ELITE REAL ESTATE ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Οικόπεδο / Αγροτεμάχιο €150.000

Εσωτερικός κωδικός: 2061

ELITE REAL ESTATE ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Οικόπεδο €60.000

Εσωτερικός κωδικός: 2272

ELITE REAL ESTATE ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Οικόπεδο εντός οικισμού

Εσωτερικός κωδικός: 2232

ELITE REAL ESTATE ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Αγροτεμάχιο €72.000

Εσωτερικός κωδικός: 2076

ELITE REAL ESTATE ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Οικόπεδο €48.000

Εσωτερικός κωδικός: 2098

ELITE REAL ESTATE ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Οικόπεδο €85.000

Εσωτερικός κωδικός: 2099

ELITE REAL ESTATE ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Οικόπεδο €25.000

Εσωτερικός κωδικός: 2100

ELITE REAL ESTATE ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Οικόπεδο €60.000

Εσωτερικός κωδικός: 2128

ELITE REAL ESTATE ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Οικόπεδο €50.000

Εσωτερικός κωδικός: 2122

ELITE REAL ESTATE ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Οικόπεδο €50.000

Εσωτερικός κωδικός: 2137

ELITE REAL ESTATE ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΦΑΡΕΣ (ΚΟΚΚΙΝΟΓΙΑ) ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Αγροτεμάχιο / οικόπεδο €79.000

Εσωτερικός κωδικός: 2023

ELITE REAL ESTATE ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Έχετε οικόπεδο, αγροτεμάχιο, κατοικία ή επιχείρηση προς πώληση ή ενοικίαση; Έχετε οικόπεδο, αγροτεμάχιο, κατοικία ή επιχείρηση προς πώληση ή ενοικίαση;

ELITE REAL ESTATE ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Αγροτεμάχιο οικοδομήσιμο €50.000 €47.000

Εσωτερικός κωδικός: 2113

ELITE REAL ESTATE ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Πώληση οικοπέδου στη Μάθια Περαλιδίου - ELITE REAL ESTATE KALAMATA

ΠΕΤΑΛΙΔΙ ( Μάθια )

Οικόπεδο €55.000

Εσωτερικός κωδικός: 2010

ELITE REAL ESTATE ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Αγροτεμάχιο οικοδομήσιμο €130.000

Εσωτερικός κωδικός: 2056

ELITE REAL ESTATE ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΔΩΡΙΟ ( ΜΕΣΣΗΝΙΑ )

Οικόπεδο €59.000

Εσωτερικός κωδικός: 2057

Πωλήσεις οικοπέδων και αγροτεμαχίων

Οικόπεδα προς πώληση στην Elite Real Estate. Βρείτε αγγελίες οικοπέδων, αγροτεμαχίων και άλλων κατηγοριών γης από το μεσιτικό γραφείο ELITE στην Μεσσηνία.

Καλαμάτα - Οικόπεδα προς πώληση

Οικόπεδα προς πώληση στην Καλαμάτα. Αναζητήστε οικόπεδα προς πώληση στην Καλαμάτα και στην Μεσσηνία μέσα από τo μεσιτικό γραφείο ELITE.