Φωτογράφιση Airbnb Καλαμάτα &, Booking

Φωτογράφιση, καταγραφή καταλύματος και εκπαίδευση στις πλατφόρμες Airbnb & Booking για σίγουρη νέα αρχή για το μοναδικό σας σπίτι βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Φωτογράφιση Airbnb Καλαμάτα
Καταχώρηση ακινήτων σε AirBnb & Booking
Εκπαίδευση στη διαχείριση των κρατήσεων

Από ένα απλό σπίτι σε πολυτελές διαμέρισμα

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες φωτογράφισης του χώρου σας

Το υλικό της φωτογράφισης μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σε οποιαδήποτε προώθηση του ακινήτου σας, έντυπη ή ηλεκτρονική. Η διαχείριση των πλατφόρμών γίνεται από εσάς.

Περιγραφή υπηρεσιών

Πως δουλεύουμε

01 Επίσκεψη στο ακίνητο

Καταγραφή τυχόν ελλείψεων χώρου και συμβουλευτική

02 Πλατφόρμες και χρονοδιάγραμμα

Στο 2ο βήμα θα συναποφασιστούν οι πλατφόρμες διάθεσης του ακινήτου καθώς και το χρονοδιάγραμμα εκκίνησης

03 έρευνα αγοράς

Θα γίνει έρευνα αγοράς για τις διαθέσιμες τιμές διάθεσης του ακινήτου ανά μήνα σύμφωνα με μελέτη σύγκρισης της αγοράς.

04 Φωτογράφιση

Συνεργείο επαγγελματιών του χώρου θα φωτογραφίσουν και θα παρουσιάσουν ένα άριστο αποτέλεσμα του ακινήτου σας.

05 Εκπαίδεση

Στο τελευταίο αυτό βήμα θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τον 1ο σας πελάτη με συμβουλευτική καθοδήγηση και εκπαίδευση.

successful projects & satisfied customers.

5/5

Έχετε εμπνευστεί από τη δουλειά μας;

Παρακαλώ συμπληρώστε τη φόρμα για να κλείσουμε το πρώτο μας ραντεβού!

el