Φωτογράφιση Airbnb Καλαμάτα &, Booking

Φωτογράφιση, καταγραφή καταλύματος και εκπαίδευση στις πλατφόρμες Airbnb & Booking για σίγουρη νέα αρχή για το μοναδικό σας σπίτι βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Φωτογράφιση Airbnb Καλαμάτα
Καταχώρηση ακινήτων σε AirBnb & Booking
Εκπαίδευση στη διαχείριση των κρατήσεων

Από ένα απλό σπίτι σε πολυτελές διαμέρισμα

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες φωτογράφισης του χώρου σας

Το υλικό της φωτογράφισης μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σε οποιαδήποτε προώθηση του ακινήτου σας, έντυπη ή ηλεκτρονική. Η διαχείριση των πλατφόρμών γίνεται από εσάς.

Beschreibung der Dienstleistungen

Unsere Vorgehensweise

01 Besichtigung der Immobilie

Καταγραφή τυχόν ελλείψεων χώρου και συμβουλευτική

02 Πλατφόρμες και χρονοδιάγραμμα

Στο 2ο βήμα θα συναποφασιστούν οι πλατφόρμες διάθεσης του ακινήτου καθώς και το χρονοδιάγραμμα εκκίνησης

03 Marktforschung

Θα γίνει έρευνα αγοράς για τις διαθέσιμες τιμές διάθεσης του ακινήτου ανά μήνα σύμφωνα με μελέτη σύγκρισης της αγοράς.

04 Φωτογράφιση

Συνεργείο επαγγελματιών του χώρου θα φωτογραφίσουν και θα παρουσιάσουν ένα άριστο αποτέλεσμα του ακινήτου σας.

05 Εκπαίδεση

Στο τελευταίο αυτό βήμα θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τον 1ο σας πελάτη με συμβουλευτική καθοδήγηση και εκπαίδευση.

successful projects & satisfied customers.

5/5

Haben Sie sich von unserer Arbeit inspirieren lassen?

Bitte füllen Sie das Formular aus, um unseren ersten Termin zu buchen!

de_DE