Wynajem powierzchni handlowej Kalamata - Nieruchomości Elite

Biura Kalamata | Sklepy Kalamata | Lokale użytkowe Kalamata | Magazyny Kalamata | Hale Kalamata | Hotel Kalamata

Wynajem powierzchni handlowej Kalamata

Zobacz lokale użytkowe do wynajęcia w mieście Kalamata i w całej Messinii. Pomieszczenia biznesowe na biuro, sklep, magazyn, halę, hotel, zakwaterowanie do wynajęcia.

ELITE REAL ESTATE KALAMATA - AGENCJA NIERUCHOMOŚCI

Biuro 2 przestrzenie

Klasa energetyczna: Klasa energetyczna

Kod wewnętrzny: 2323

ELITE REAL ESTATE KALAMATA - AGENCJA NIERUCHOMOŚCI

Sklep - Biuro

Klasa energetyczna: D

Kod wewnętrzny: 2310

ELITE REAL ESTATE KALAMATA - AGENCJA NIERUCHOMOŚCI

W pobliżu placu 23 Marca

Klasa energetyczna: D

Kod wewnętrzny: 2294

ELITE REAL ESTATE KALAMATA - AGENCJA NIERUCHOMOŚCI

Messini w pobliżu centrum

Klasa energetyczna: G

Kod wewnętrzny: 2297

ELITE REAL ESTATE KALAMATA - AGENCJA NIERUCHOMOŚCI

Sklep // Korai // Kalamata

Klasa energetyczna: E

Kod wewnętrzny: 2035

ELITE REAL ESTATE KALAMATA - AGENCJA NIERUCHOMOŚCI

Triodos Messinia

Klasa energetyczna: Z

Kod wewnętrzny: 2129

ELITE REAL ESTATE KALAMATA - AGENCJA NIERUCHOMOŚCI

1. obszar wynajmu Obszar Verga

Klasa energetyczna: B

Kod wewnętrzny: 2245

ELITE REAL ESTATE KALAMATA - AGENCJA NIERUCHOMOŚCI

1. obszar wynajmu Obszar Verga

Klasa energetyczna: B

Kod wewnętrzny: 2243

ELITE REAL ESTATE KALAMATA - AGENCJA NIERUCHOMOŚCI

1. obszar wynajmu Obszar Verga

Klasa energetyczna: B

Kod wewnętrzny: 2244

FAQ

Najczęściej zadawane pytania dotyczące lokali komercyjnych - nieruchomości komercyjne

Obecnie najem komercyjny regulują przepisy ustawy 34/1995, zmienionej ustawami 34/1995 i 34/1995. 2749/1999, ν. 4242/2014, ν. 4257/2014, ν. 4264/2014, ν. 4335/2015 i n. 4373/2016. Zgodnie z nowym reżimem prawnym, umowy najmu komercyjnego dzielą się obecnie na "stare" (sprzed 28.2.2014 r.) i "nowe" (po 28.2.2014 r.).

Nieruchomości komercyjne (CRE) to nieruchomości wykorzystywane wyłącznie do celów biznesowych lub do zapewnienia przestrzeni roboczej, a nie przestrzeni mieszkalnej, która zamiast tego stanowiłaby nieruchomość mieszkalną. Najczęściej nieruchomości komercyjne są wynajmowane najemcom w celu prowadzenia działalności przynoszącej dochód. Ta szeroka kategoria nieruchomości może obejmować wszystko, od pojedynczego sklepu po ogromne centrum handlowe.
Czas ich trwania jest zasadniczo swobodnie ustalany przez strony. Jeżeli uzgodniono okres dłuższy niż trzy lata, zastosowanie ma dłuższy okres i obie strony są nim związane. Jeżeli jednak uzgodniono okres krótszy niż trzy lata lub nie uzgodniono konkretnego okresu (w przypadku najmu na czas nieokreślony), zastosowanie ma minimalny okres trzech lat, który jest wiążący dla obu stron.

(a) Leasingodawca ma obowiązek dostarczyć leasingobiorcy przedmiot leasingu nadający się do umówionego użytku i utrzymywać go w takim stanie przez cały okres leasingu.

(b) Leasingodawca ponosi ciężar leasingu (niezbędne wydatki i koszty szkód fizycznych).

(c) Leasingodawca ma prawo ustanowić określoną kwotę jako zabezpieczenie. Zabezpieczenie zostanie zwrócone leasingobiorcy po wygaśnięciu umowy leasingu.

(d) Leasingodawca ma prawo określić na kwartał dobrego i właściwego użytkowania przedmiotu najmu zgodnie z warunkami najmu, osobiście, za pośrednictwem agenta lub rzeczoznawcy.

(a) Najemca jest zobowiązany do płatność czynszu w sposób i w czasie określonym w umowie najmu.

(b) Najemca musi korzystać z wynajmowanych pomieszczeń wyłącznie do uzgodnionego użytku i celu. Jego wykorzystanie jako dachu komercyjnego zabrania używania go jako głównego miejsca zamieszkania.

(c) Najemca jest zobowiązany do niepowodowania szkód spowodowanych z własnej winy, których nie można uznać za szkody fizyczne. W przypadku szkód spowodowanych z własnej winy, najemca jest zobowiązany do zwrotu kosztów we własnym zakresie, a wynajmujący jest uprawniony do zwrotu poniesionych przez niego niezbędnych kosztów.

(d) Zwykłe opłaty za media i wszelkie inne należności pieniężne związane z najmem i płatne przez najemcę na podstawie umowy będą uiszczane przez najemcę. Opóźnienie w ich zapłacie skutkuje opóźnieniem w zapłacie czynszu.

Wysokość czynszu może być dowolnie regulowana. Wszelkie porozumienia dotyczące wysokości czynszu oraz jego późniejszego podwyższenia lub obniżenia są prawnie ważne i wiążące dla obu stron.

Opłata skarbowa od leasingu komercyjnego wynosi 3,6%!

NOWI PRACOWNICY (PO 28-2-2014):

Dzierżawa na czas określony kończy się automatycznie po upływie tego okresu, podczas gdy w przypadku dzierżawy na czas nieokreślony wymagane jest ważne wypowiedzenie.

Uznaje się, że dorozumiane przedłużenie umowy na czas nieokreślony ma miejsce, gdy po upływie uzgodnionego okresu najemca nadal płaci czynsz, a wynajmujący nie zgłasza sprzeciwu.

Jeśli uzgodniono okres dłuższy niż trzy lata, zastosowanie ma dłuższy okres. Jeśli jednak uzgodniono okres krótszy niż trzy lata lub jeśli nie uzgodniono konkretnego okresu (w przypadku najmu na czas nieokreślony), zastosowanie ma minimalny trzyletni okres, który jest wiążący dla obu stron.

Leasingobiorca nie ma możliwości wypowiedzenia umowy leasingu z powodu wyrzutów sumienia na podstawie art. 43 ustawy pd 34/1995, ponieważ przepis ten nie ma już zastosowania do nowych umów leasingu.


STARE UMOWY LEASINGU (PRZED 28-2-2014): Minimalny okres co najmniej 12 lat jest nadal przewidziany, ale bez automatycznego 4-letniego przedłużenia przewidzianego po upływie 9 miesięcy po upływie 12-letniego okresu. Uchylenie nie ma zastosowania do umów najmu, których 9-miesięczny okres upłynął przed 28.02.2014 r. i w związku z tym został automatycznie przedłużony do 4 lat.

Gwarancja na Leasing profesjonalny i komercyjny to kwota, którą najemca zazwyczaj płaci wynajmującemu na początku umowy najmu. Zazwyczaj odpowiada ona określonej liczbie płatności czynszu, a czasami jest bezpośrednio indeksowana do czynszu przez cały okres trwania umowy najmu.

Jego wypłata, wysokość lub jakakolwiek korekta nie jest sformalizowana w prawie, ale wyraża swobodną wolę stron.

pl_PL