ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ B ΕΞΑΜΗΝΟ 2021

Date

Στατιστικά Πωλήσεων
Μεταβιβάσεων κατοικιών για το B εξάμηνο του 2021.

Συνολικά το B εξάμηνο του 2021 υπήρξαν 44 πωλήσεις κατοικιών στο δήμο Καλαμάτας.

Από το σύνολο των 44 ακινήτων τα 10 αφορούν μονοκατοικίες ενώ οι 34 πωλήσεις αφορούν διαμερίσματα εντός του δήμου.

Σχετικά με τις μονοκατοικίες οι 2 αφορούν μονοκατοικίες μετά το 1986 ενώ οι 8 πωλήσεις είναι σε μονοκατοικίες πριν το 1986.

Όσο αφορά τις πωλήσεις διαμερισμάτων στον δήμο Καλαμάτας, έχουμε μια ισορροπία στις πωλήσεις πριν και μετά το 1986 ως έτος κατασκευής, με 17 πριν και 17 μετά.


More
articles

el