Witamy w ELITE Real Estate

zasady i warunki

Niniejsze warunki określają zasady i przepisy dotyczące korzystania ze strony internetowej Elite Real Estate.

Elite Real Estate znajduje się pod adresem: Amvrosiou frantzi 6, Kalamata, Messinia, Grecja.

Uzyskując dostęp do tej strony internetowej, zakładamy, że akceptujesz te warunki w całości. Nie kontynuuj korzystania ze strony internetowej ELITE Real Estate, jeśli nie akceptujesz wszystkich warunków określonych na tej stronie.

Poniższa terminologia ma zastosowanie do niniejszego Regulaminu, Oświadczenia o ochronie prywatności i Informacji o wyłączeniu odpowiedzialności oraz wszelkich Umów: "Klient", "Ty" i "Twój" odnosi się do Ciebie, osoby uzyskującej dostęp do tej witryny i akceptującej warunki Spółki.

"The Company", "Ourselves", "We", "Our" i "Us" odnoszą się do naszej firmy. "Strona", "Strony" lub "My" odnoszą się zarówno do Klienta, jak i do nas samych, lub do Klienta lub nas samych. Wszystkie terminy odnoszą się do oferty, akceptacji i uwzględnienia płatności niezbędnych do podjęcia procesu naszej pomocy Klientowi w najbardziej odpowiedni sposób, czy to poprzez formalne spotkania o ustalonym czasie trwania, czy w jakikolwiek inny sposób, w wyraźnym celu zaspokojenia potrzeb Klienta w zakresie świadczenia określonych usług / produktów Spółki, zgodnie z obowiązującym prawem GRECJI i z zastrzeżeniem tego prawa. Wszelkie użycie powyższej terminologii lub innych słów w liczbie pojedynczej, mnogiej, kapitalizacji i/lub on/ona lub oni, są traktowane jako zamienne, a zatem odnoszą się do tego samego.

 

Pliki cookie

Używamy plików cookie. Korzystając ze strony internetowej ELITE Real Estate, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie zgodnie z polityką prywatności ELITE Real Estate. Większość współczesnych interaktywnych witryn internetowych używa plików cookie, aby umożliwić nam pobieranie danych użytkownika podczas każdej wizyty. Pliki cookie są używane w niektórych obszarach naszej witryny, aby umożliwić funkcjonalność tego obszaru i łatwość użytkowania dla odwiedzających. Niektórzy z naszych partnerów stowarzyszonych / reklamowych mogą również używać plików cookie.

Licencja

O ile nie określono inaczej, ELITE Real Estate i/lub jej licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej do wszystkich materiałów na ELITE Real Estate. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Użytkownik może przeglądać i/lub drukować strony z http://eliterealhome.gr/ na własny użytek z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszych warunkach.

Nie wolno:

  • Ponowna publikacja materiałów z http://eliterealestate.gr/
  • Sprzedaż, wynajem lub sublicencjonowanie materiałów ze strony http://eliterealestate.gr/
  • Powielanie, powielanie lub kopiowanie materiałów ze strony http://eliterealestate.gr/

Redystrybucji treści z Elite Real Estate (chyba że treść jest specjalnie przeznaczona do redystrybucji).

Hiperłącza do naszych treści

Następujące organizacje mogą zamieszczać łącza do naszej witryny internetowej bez uprzedniej pisemnej zgody:

  • Agencje rządowe;
  • Wyszukiwarki;
  • Organizacje informacyjne;

Dystrybutorzy katalogów online, gdy umieszczają nas w katalogu, mogą umieszczać łącza do naszej witryny internetowej w taki sam sposób, w jaki umieszczają hiperłącza do witryn internetowych innych firm znajdujących się na liście; oraz Akredytowane firmy w całym systemie, z wyjątkiem pozyskiwania organizacji non-profit, charytatywnych centrów handlowych i grup zbierających fundusze charytatywne, które nie mogą umieszczać hiperłączy do naszej witryny internetowej.

Organizacje te mogą umieszczać łącza do naszej strony głównej, publikacji lub innych informacji w witrynie internetowej, o ile takie łącze istnieje:

(a) w żaden sposób nie wprowadza w błąd

(b) Nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia strony linkującej i jej produktów lub usług.

(c) Pasuje do kontekstu strony, do której prowadzi odnośnik.

Zatwierdzimy prośby o linki od tych organizacji, jeśli to ustalimy:

(a) Link nie będzie negatywnie wpływać na nas lub nasze akredytowane firmy (na przykład stowarzyszenia handlowe lub inne organizacje reprezentujące z natury podejrzane rodzaje działalności, takie jak możliwości pracy w domu, nie będą mogły umieszczać linków).

(b) Organizacja nie ma niezadowalającej historii współpracy z nami.

(c) Korzyści dla nas wynikające z widoczności związanej z hiperłączem przeważają nad brakiem hiperłącza.

(d) Gdy link znajduje się w kontekście ogólnych informacji o zasobach lub jest w inny sposób zgodny z treścią redakcyjną w biuletynie lub podobnym produkcie wspierającym misję organizacji.

Organizacje te mogą umieszczać łącza do naszej strony głównej, publikacji lub innych informacji w witrynie internetowej, o ile takie łącze istnieje:

(A) W żaden sposób nie wprowadza w błąd;

(B) Nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia strony linkującej i jej produktów lub usług.

(C) pasuje do kontekstu strony, do której prowadzi odnośnik

Jeśli użytkownik należy do organizacji wymienionych w ust. 2 powyżej i jest zainteresowany umieszczeniem linku do naszej witryny, musi powiadomić nas o tym, wysyłając wiadomość e-mail na adres kalamata{at}eliterealestate.gr.

Prosimy o podanie imienia i nazwiska, nazwy organizacji, danych kontaktowych (takich jak numer telefonu i/lub adres e-mail), a także adresu URL witryny, listy adresów URL, z których użytkownik zamierza połączyć się z naszą witryną, oraz listy adresów URL w naszej witrynie, z którymi użytkownik chciałby się połączyć. Na odpowiedź należy poczekać 2-3 tygodnie.

Zatwierdzone organizacje mogą umieszczać hiperłącza do naszej witryny internetowej w następujący sposób:

Poprzez użycie nazwy naszej firmy; lub Poprzez użycie jednolitego lokalizatora zasobów (adresu internetowego), do którego prowadzi link; lub Poprzez użycie dowolnego innego opisu naszej strony internetowej lub materiału, do którego prowadzi link, który ma sens w kontekście i formacie treści na stronie strony łączącej.

W przypadku braku umowy licencyjnej dotyczącej znaku towarowego nie będzie dozwolone wykorzystywanie logo ELITE Real Estate ani innych elementów graficznych do tworzenia linków.

Ramki

Bez uprzedniej zgody i wyraźnego pisemnego zezwolenia użytkownik nie może tworzyć ramek wokół naszych stron internetowych ani stosować innych technik, które w jakikolwiek sposób zmieniają wizualną prezentację lub wygląd naszej strony internetowej.

zastrzeżenie praw

Zastrzegamy sobie prawo do zażądania w dowolnym momencie i według własnego uznania usunięcia wszystkich linków lub poszczególnych linków do naszej witryny internetowej. Użytkownik wyraża zgodę na natychmiastowe usunięcie wszystkich linków do naszej witryny internetowej na takie żądanie. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany niniejszych warunków i zasad dotyczących linków w dowolnym momencie. Kontynuując umieszczanie linków do naszej witryny internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków dotyczących linków.

Usuwanie linków z naszej strony internetowej

Jeśli użytkownik uzna, że jakikolwiek link na naszej stronie internetowej lub jakakolwiek powiązana strona internetowa jest z jakiegokolwiek powodu niewłaściwa, może skontaktować się z nami w tej sprawie. Rozważymy prośby o usunięcie linków, ale nie będziemy mieli obowiązku tego robić ani odpowiadać bezpośrednio użytkownikowi.

Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby informacje na tej stronie były poprawne, nie gwarantujemy ich kompletności ani dokładności; nie zobowiązujemy się również do zapewnienia, że strona będzie nadal dostępna lub że materiały na stronie będą aktualizowane.

odpowiedzialność za treść

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek treści pojawiające się w witrynie internetowej użytkownika. Użytkownik zgadza się zabezpieczyć nas przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z jego witryny internetowej lub opartymi na niej. Żadne łącza nie mogą pojawiać się na żadnej stronie w witrynie internetowej użytkownika ani w żadnym kontekście zawierającym treści lub materiały, które mogą być interpretowane jako zniesławiające, obsceniczne lub przestępcze, lub które naruszają, w inny sposób naruszają lub popierają naruszenie lub inne naruszenie praw osób trzecich.

Zastrzeżenie

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wyłączamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki związane z naszą witryną internetową i korzystaniem z niej (w tym, bez ograniczeń, wszelkie gwarancje dorozumiane przez prawo w odniesieniu do zadowalającej jakości, przydatności do celu i / lub korzystania z należytej staranności i umiejętności). Żadne z postanowień niniejszego wyłączenia odpowiedzialności nie będzie:

- ograniczać lub wyłączać naszej lub użytkownika odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z zaniedbania;

- ograniczać lub wyłączać naszej lub użytkownika odpowiedzialności za oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd;

- ograniczyć jakiekolwiek nasze lub użytkownika zobowiązania w jakikolwiek sposób, który nie jest dozwolony przez obowiązujące prawo; lub

- Wykluczyć wszelkie nasze lub użytkownika zobowiązania, które nie mogą zostać wykluczone na mocy obowiązującego prawa.

Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności określone w niniejszej sekcji i w innych miejscach niniejszego wyłączenia odpowiedzialności:

A. Podlegają postanowieniom poprzedniego ustępu

B. regulować wszelkie zobowiązania wynikające z wyłączenia odpowiedzialności lub w związku z przedmiotem niniejszego wyłączenia odpowiedzialności, w tym zobowiązania wynikające z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) oraz za naruszenie obowiązków ustawowych. W zakresie, w jakim strona internetowa oraz informacje i usługi na stronie internetowej są udostępniane bezpłatnie, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju.

Informacje kredytowe i kontaktowe

Niniejszy regulamin został utworzony w generatorze termsandconditionstemplate.com. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących któregokolwiek z naszych warunków, prosimy o kontakt.

pl_PL