Οδηγός Αγοράς ακινήτου

Date

Έχετε βρει το ακίνητο που ονειρεύεστε ή την καλύτερη  ευκαιρία επένδυσης για εσάς;

Η σωστή έρευνα είναι πολύ σημαντική να μπορείτε να βρείτε το ιδανικό ακίνητο για εσάς. Για να εξασφαλίστε επαγγελματική εξυπηρέτηση και  προσέγγιση απευθυνθείτε σε έναν Σύμβουλο Ακίνητης Περιουσίας ELITE. Μόλις βρείτε το ακίνητο πού καλύπτει  τις απαιτήσεις σας και αποφασίσετε να προχωρήσετε στην αγορά, πρέπει να κάνετε τον απαραίτητο έλεγχο.

Επιλέξτε Δικηγόρο

Ο Νομικός έλεγχος πραγματοποιείται από δικηγόρο και αφορά την νομική κατάσταση και εκτίμηση του ακινήτου. Ο δικηγόρος κάνει έλεγχο των τίτλων της ιδιοκτησίας για τα τελευταία 20 χρόνια, (ποιός / ποιοί είναι δικαιούχοι, εάν είναι υποθηκευμένο,  αν υπάρχουν δικαστικές εκκρεμότητες, αξιώσεις, απαλλοτριώσεις ή ύπαρξη άλλων νομικών εμποδίων). Ο έλεγχος γίνεται στο  Κτηματολόγιο ή στο Υποθηκοφυλακείο.

Ο δικηγόρος πρέπει να  εξασφαλίσει ότι όλοι οι φόροι ιδιοκτησίας που επιβαρύνουν τον πωλητή έχουν πληρωθεί.

Επιλέξτε Αρχιτέκτονα / Πολιτικό Μηχανικό

Ο τεχνικός έλεγχος πραγματοποιείται από Αρχιτέτονα ή Πολιτικό Μηχανικό και επιβεβαιώνει εάν το ακίνητο βρίσκεται εντός σχεδίου, εάν είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις πολεοδομικές προδιαγραφές / διατάξεις, σχέση μελέτης – κατασκευής, την ποιότητα υλικών κλπ. (Πολεοδομία).

Όσον αφορά τα οικόπεδα, εκτάσεις και αγροτεμάχια (με ή χωρίς κτίσμα), γίνεται έλεγχος του τοπογραφικού διαγράμματος το οποίο περιλαμβάνει το εμβαδόν του ακινήτου, δυνατότητα δόμησης (τ.μ.), εγκρίσεις της Αρχαιολογικής και  Δασικής Υπηρεσίας, τυχόν χαρακτηρισμοί όπως αιγιαλός, βιότοπος.

Επιλέξτε Συμβολαιογράφο

Ο Συμβολαιογράφος διεξάγει και πιστοποιεί όλες τις συναλλαγές, εξασφαλίζοντας την νομικά σωστή μεταβίβαση του ακινήτου. Συντάσσει και αναθεωρεί όλα τα επίσημα έγγραφα.  Το Συμβόλαιο υπογράφεται στο γραφείο του συμβολαιογράφου, με την παρουσία των δικηγόρων του αγοραστή και του πωλητή.

Επιλέξτε Λογιστή

Είναι σημαντικό να προσλάβετε έναν λογιστή. Θα σας βοηθήσει με την έκδοση του ΑΦΜ, τις φορολογικές δηλώσεις και θα σας εξηγήσει τους νόμους της Φορολογίας Ακίνητης Περιουσίας.

Πληρώστε τους φόρους (Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτου)

Πριν την υπογραφή του Συμβολαίου, ο αγοραστής πρέπει να καταβάλει τον Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτου (ΦΜΑ) στην Εφορία. Ο ΦΜΑ ανέρχεται στα 3% και υπολογίζεται βάσει της αξίας του ακινήτου που αναφέρεται στο Συμβόλαιο.

Για τα νεόκτιστα ακίνητα (άδειες που εκδόθηκαν μετά τις 31.12.2005), ο ΦΜΑ αντικαθίσταται με ΦΠΑ (24%) υπολογισμένος βάσει της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

Το Συμβόλαιο

Πριν την υπογραφή του οριστικού Συμβολαίου υπογράφεται Ιδιωτικό Συμφωνητικό -Αρραβώνας, που αναφέρει λεπτομερώς τους όρους πώλησης και το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών,  ώστε το ακίνητο να αποσυρθεί από την αγορά. Το ποσό της προκαταβολής  ισούται κατά μέσο όρο με 10% της αξίας του ακινήτου.

Μόλις ολοκληρωθούν ο Νομικός και ο Τεχνικός έλεγχος θα υπογράψετε οριστικό Συμβόλαιο, το οποίο ο συμβολαιογράφος θα καταθέσει στο Υποθηκοφυλακείο.

Το Συμβόλαιο μπορεί να υπογράψει και ο δικηγόρος σας εάν του έχετε δώσει πληρεξούσιο.

Υποθηκοφυλακείο, Κτηματολόγιο και Μεταβίβαση

Μετά την καταχώρηση του Συμβολαίου στο Υποθηκοφυλακείο, ο δικηγόρος σας πρέπει να βεβαιωθεί ότι το ακίνητο μεταβιβάστηκε στο όνομά σας και να πάρει ένα πιστοποιητικό από το Υποθηκοφυλακείο.

Το Συμβόλαιο και το πιστοποιητικό από το Υποθηκοφυλακείο θα κατατεθούν στο Κτηματολόγιο από τον δικηγόρο.

Έξοδα Αγοραπωλησίας

ΦΜΑ (Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων) 

ΦΜΑ ανέρχεται στο 3% και υπολογίζεται από τον συμβολαιογράφο βάσει της αξίας του ακινήτου που αναφέρεται στο Συμβόλαιο. Θα καταβληθεί πριν την υπογραφή του Συμβολαίου Μεταβίβασης Ακινήτου στην αρμόδια ΔΟΥ.  Τα νεόδμητα ακίνητα για τα οποία η άδεια κατασκευής εκδόθηκε μετά την 31.12.2005 ο ΦΜΑ μετατρέπεται  σε ΦΠΑ 23%.

Δικηγόρος

Η αμοιβή του δικηγόρου ανέρχεται σε ποσοστό 0,5 – 2% , υπολογισμένη βάσει της αξίας του ακινήτου.

Συμβολαιογράφος

Τα έξοδα του συμβολαιογράφου ανέρχονται κατά μέσο όρο σε ποσοστό από 0,65 – 1,2 %.

Υποθηκοφυλακείο

Τα έξοδα του Υποθηκοφυλακείου ανέρχεται σε ποσοστό 0,475 % της αναφερόμενης τιμής του Συμβολαίου.

More
articles

el