ΑΠΟΔΟΧΗ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ TAXIS. (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) 2023

Date

ΑΠΟΔΟΧΗ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ TAXIS, κατά την ηλεκτρονική κατάθεση μισθωτηρίου δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας από τον ιδιοκτήτη με σκοπό τη μίσθωση ενός ακινήτου ο μισθωτής έχει την υποχρέωση να αποδεχτεί η να μην αποδεχτεί το μισθωτήριο. Πάντα να γίνεται σωστός έλεγχος για τυχόν λάθος πριν την αποδοχή του μισθωτηρίου στο taxis.

Ακολουθεί η διαδικασία ΑΠΟΔΟΧΗ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ TAXIS από τον μισθωτή.

Εισέρχεστε στο taxisnet (ΑΑΔΕ) από το κουμπί ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

https://www.aade.gr/polites/akinita/diloseis-misthosis-akiniton
https://www.aade.gr/polites/akinita/diloseis-misthosis-akiniton

Επιλέγετε ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ και συμπληρώνετε τους προσωπικούς σας κωδικούς taxis και έπειτα ΣΥΝΔΕΣΗ

ΑΠΟΔΟΧΗ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ TAXIS. (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) 2023

Στην επόμενη Οθόνη πατάτε το μπλε κουμπί ΕΠΙΛΟΓΗ και σας εμφανίζει τα μισθωτήρια

ΑΠΟΔΟΧΗ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ TAXIS. (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) 2023
  1. Δείτε το pdf (1) που έχει δημιουργηθεί ( ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ) και περιέχει όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με την δήλωση που έχει γίνει απο τον εκμισθωτή ( ή το λογιστή του).
  2. Εφόσον δεν δείτε κάποιο λάθος, δεξιά από τη στήλη Αποδοχή επιλέγεται τον μεγεθυντικό φακό (2) και πατάτε αποδοχή ΝΑΙ/ΟΧΙ

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη μίσθωση κατοικίας

1. Διάρκεια μίσθωσης

Η μίσθωση κατοικίας έχει τουλάχιστον 3 έτη διάρκεια ακόμα και εάν έχει συμφωνηθεί βραχύτερη διάρκεια από το συμφωνητικό μίσθωσης.

Το ελάχιστο αυτό χρονικό διάστημα , αφορά μόνο τις περιπτώσεις κύριας κατοικίας. Δεν εφαρμόζεται δηλαδή σε μισθώσεις για δευτερεύουσα ή εξοχική κατοικία.

Η συντόμευση της τριετίας για μίσθωση κύριας κατοικίας επιτρέπεται μόνο με νεότερη συμβολαιογραφική πράξη, καταρτιζόμενη τουλάχιστον έξι μήνες μετά την έναρξη της μίσθωσης.

2. Μίσθωμα και αναπροσαρμογή μισθώματος

Δεν υπάρχουν περιορισμοί για το ύψος του μισθώματος αλλά και για την μελλοντική αναπροσαρμογή του. Είναι απολύτως έγκυρη κάθε συμφωνία και δεσμεύει και τις δυο πλευρές εκμισθωτή και μισθωτή.

Ο Οδηγός αποδοχής μισθωτηρίου από τον μισθωτή δημιουργήθηκε από την την ELITE REAL ESTATE

More
articles

el