Πώληση οικόπεδο Καλιαναίικα (Αβία)

€ 65.000,= / $ 70,571.= * * Solo a scopo informativo. I tassi di cambio possono variare. Basati su tassi di riferimento della BCE.

Descrizione della proprietà

Στην περιοχή “Καλιαναίικα” της κοινότητας Δολών και σε απόσταση 7 λεπτών από  το παραθαλάσσιο ιστορικό χωριό της Μεσσηνίας, Κιτριές, με τις υπέροχες παραλίες, προς πώληση αγροτεμάχιο με δυνατότητα δόμησης έως 200 τ.μ.

Το αγροτεμάχιο έχει πρόσοψη 6 μέτρων σε ασφαλτοστρωμένη αγροτική οδό -> Καλιαναίικα προς Δολούς – > καθώς και 22 μέτρα σε 2η αγροτική οδό.

Το αγροτεμάχιο περιέχει 15 ελιές και è ελαφρώς επικλινές. Δυτικά η θέα προς τη θάλασσα είναι δυνατή από το ύψος του εδάφους και πανοραμική Da μελλοντική κατοικία στο ύψος του 1ου ορόφου.

Η περιοχή έχει μπει στη διάθεση της βραχυχρόνιας μίσθωσης με κατοικίες που συνδυάζουν την ηρεμία της περιοχής, την θέα και τη μικρή απόσταση από τις Κιτριές και τις παραλίες της περιοχής.

Tag: Πώληση, αγροτεμάχιο, Καλιαναίικα

*Per l'indicazione della proprietà e dei documenti topografici e di altra natura è necessario esibire la carta d'identità e il numero di identificazione personale ai sensi della Legge 4072/11-4-2012, Gazzetta Ufficiale 86 A.

Informazioni topografiche

Το αγροτεμάχιο με εμβαδόν 1565,14 τ.μ. βρίσκεται στη θέση “Καλιαναιίικα”, στην κοινότητα Δολών, της Δ.Ε Αβίας, του Δήμου Δυτικής Μάνης. Εντός ζώνης 800 μέτρων από το κέντρο του στάσιμου οικισμού. Το αγροτεμάχιο είναι οικοδομήσιμο με τους παρακάτω όρους δόμησης.

Edificio:  200 τ.μ. max
Copertura: 60%
Altezza massima dell'edificio: 7,5  μέτρα, όροφοι 2.

*L'azienda non è responsabile della completezza e delle condizioni di costruzione di ogni lotto e i dati di costruzione sono derivati dalla topografia fornita dal venditore. La responsabilità della verifica spetta al rispettivo tecnico della persona interessata all'acquisto.

 

Foto della trama:

* L'indirizzo è una zona approssimativa e non l'indirizzo effettivo della proprietà.

Informazioni sull'area e sull'accesso:

Καλιαναίικα, πρόκειται για ένα ήσυχο χωριουδάκι πραγματικό ησυχαστήριο με θέα νότια και δυτικά προς τη θάλασσα.

Η πρόσβαση στο οικόπεδο γίνεται από άσφαλτο ( με πρόσωπο).


Posizione - distanze:

  • Accesso al mare 7 λ, 3,4 χλμ.
  • Πρόσβαση στην Καλαμάτα 25 λ, 16 χλμ.

Url breve per questa pagina
greek.is/2306

DISPONIBILE PRESSO :

ELITE REAL ESTATE KALAMATA - AGENZIA IMMOBILIARE

Agenzia immobiliare Kalamata
kalamata[at]eliterealestaste.gr
+30 2721028928

DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

La proprietà intellettuale delle immagini e delle fotografie degli immobili - ad eccezione di quelle provenienti da fonti accessibili al pubblico, ad esempio Google Earth, che riporta le relative insegne - è protetta dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore e appartiene esclusivamente a ELITE REAL ESTATE Company su cessione del proprietario. Le suddette immagini e fotografie sono fornite all'utente esclusivamente per uso personale. L'utente non acquisisce alcun diritto, titolo o interesse su nessuna delle immagini e fotografie degli immobili contenute in questo sito web. Se non diversamente specificato, l'utente non può copiare, modificare, distribuire, trasmettere, visualizzare, riprodurre, pubblicare, caricare, concedere in licenza, creare opere derivate, collegare o includere in un altro sito web, utilizzare in qualsiasi altro sito web, trasferire o vendere: immagini e fotografie senza l'autorizzazione scritta della Società.

it_IT