Ενοικίαση Κατάστημα Καλαμάτα

€ 0,= * * A titre d'information uniquement. Les taux de change peuvent varier. Basé sur taux de référence de la BCE.

Description du site

Στην περιοχή δυτικά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας στην οδό Μπουλούκου προς ενοικίαση ισόγειο κατάστημα 102 τ.μ

Το κατάστημα βρίσκεται στο επάνω μέρος της οδού, έχει πρόσοψη με τζαμαρία 12 μέτρα στην οδό Μπουλούκου και 9 μέτρα βάθος.

Κατάλληλο για κατάστημα, αποθήκη και οποιαδήποτε άλλη χρήση.

Tags : location, Kalamata, Espace commercial, espace commercial, toit commercial, magasin.

A l'intérieur Caractéristiques

Το ισόγειο γωνιακό κατάστημα αποτελείται από ενιαίο χώρο με μικρή αποθήκη και δύο χώρους WC.

Χρήζει ανακαίνισης.

Ύψος ισόγειο: 3,25 μ. (με την ψευδοροφή)


Pour l'indication de la propriété, il est nécessaire de présenter sa carte d'identité et son numéro d'identification personnel conformément à la loi 4072/11-4-2012, Journal officiel 86 A.

Photos l'espace professionnel :

Caractéristiques Propriété

Localisation - distances :

  • Centre de Kalamata 1 l, 50 m.

Url court pour cette page
greek.is/2250

Localisation sur la carte

  • La localisation sur la carte est indicative 

Loyer espace commercial Kalamata

Je suis intéressé par le bien

Planifiez une visite du bien ou demandez-nous de vous contacter pour plus d'informations. La demande n'est pas contraignante en ce qui concerne la visite du bien. Dès réception de votre demande, nous vous contacterons directement.

DISPONIBLE AUPRÈS DE :

ELITE REAL ESTATE KALAMATA - AGENCE IMMOBILIÈRE

Agence immobilière Kalamata
kalamata[at]eliterealestaste.gr
+30 2721028928

DÉCLARATION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

La propriété intellectuelle des images et des photographies des biens immobiliers - à l'exception de celles provenant de sources accessibles au public, par exemple Google Earth, qui porte l'insigne correspondant - est protégée par la législation applicable en matière de droits d'auteur et appartient exclusivement à la société ELITE REAL ESTATE, après cession par le propriétaire. Les images et photographies susmentionnées sont mises à la disposition de l'utilisateur à des fins strictement personnelles. L'utilisateur n'acquiert aucun droit, titre ou intérêt sur les images et photographies des biens immobiliers figurant sur ce site web. Sauf indication contraire, l'utilisateur n'est pas autorisé à copier, modifier, distribuer, transmettre, afficher, reproduire, publier, télécharger, concéder sous licence, créer des œuvres dérivées, créer un lien vers un autre site web ou l'inclure sur un autre site web, utiliser sur un autre site web, transférer ou vendre : les images et les photographies sans l'autorisation écrite de la société.

fr_FR